The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Canonical measurements. Thorvaldsen’s Statue Jason with the Golden Fleece

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
Citeret fra brev fra Thorvaldsen til Fonden ad usus publicos, medio april 1804.

Last updated 13.02.2017