The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Canonical measurements. Thorvaldsen’s Statue Jason with the Golden Fleece

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
Brevet fortsætter: »… Laokoon, Torsen og muserne var endnu ikke Rørte. Det store tab som kunsterne have lit agter man nogesledes at Reparere med gibs avstøbninger som man agter at sætte i stæden hvor originalene have staaet.« Citeret fra brev fra Thorvaldsen til Abildgaard, dateret ultimo 1797.

Last updated 13.02.2017