The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Presumably 20.6.1835

Den danske kunsthistoriker Niels Lauritz Høyen.

Last updated 15.04.2016