The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.2.1817

Eckersbergs mæcen, den danske købmand, forfatter og redaktør Mendel Levin Nathanson (1780-1868).

Last updated 15.04.2008