The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.2.1817

Formentlig C.W. Eckersbergs kopi efter Rafaels (1483-1520) Madonna di Foligno, tidligere altertavle i Slagslunde Kirke. (Værket kan endnu ses i kirken, men altertavlen er udskiftet med et værk af af billedhuggeren Erik Heide (f. 1934), som blev indviet søndag den 18. oktober 1981. Eckersberg har dog kun kopieret Madonnamotivet, mens Rafaels værk medtog yderligere fem personer, bl.a. Johannes Døberen. En mindre kopi af samme motiv, muligvis et forstudie til altertavlen også af Eckersberg og ligeledes fra 1816, findes på Thorvaldsens Museum, B215.

Last updated 11.07.2008