The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833

Den danske oberstløjtnant og kammerherre Fritz Paulsen.

Last updated 31.03.2016