The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.3.1804

Dvs. 300 rigsdaler dansk courant, se evt. referenceartiklen om Møntenheder.
For mere uddybende information om Thorvaldsens ansøgning og omstændighederne omkring hans forbliven i Rom omkring 1803-04, se referenceartiklen om dette emne.

Last updated 07.01.2013