The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.6.1807

Dvs. det tyske diplomatpar m.m. Wilhelm von Humboldt og Caroline von Humboldt. Wilhelm von Humboldt var diplomat i Rom fra 1802-12.

Last updated 17.03.2016