The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.2.1817

Brøndsted må her referere til sit brev af 2.12.1815, hvoraf det fremgik, at han havde planer om at komme til Rom i sommeren 1816; brevene til brødrene Riepenhausen og den svenske orientalist Johan David Åkerblad kendes ikke.

Last updated 07.01.2013