The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.1.1834

Den danske dansk greve, godsejer, diplomat og gehejmeråd Adam Gottlob greve Moltke-Huitfeldt (1798-1876), der var hofmarskal for prins Christian (8.) Frederik fra 1829 til 1842.

Last updated 08.03.2016