The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.1.1834

p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 08.03.2016