The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1829

[Barfod, op. cit., har på dette sted indsat følgende note i sin gengivelse af Bødtchers tekst:]
Man vil vel erindre sig, at denne lille Begivenhed fandt Sted omtrent halvandet Aar før den store dito — Folkekampen i Parises Gader, der vendte op og ned paa saa mange Forholde og saa mange Sind.

Last updated 04.03.2016