The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1829

[Barfod, op. cit., har på dette sted indsat følgende note i sin gengivelse af Bødtchers tekst:]
Den geniale Cornelius, ogsaa et Led af denne ængere Vennekreds, var dengang fraværende.

Last updated 04.03.2016