The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1829

[Barfod, op. cit., har på dette sted indsat følgende note i sin gengivelse af Bødtchers tekst, hvor tidligere passager citeres:]
“Storfyrstinde Helena af Rusland”… “Hendes Ankomst var allerede længe i Forvejen med Pomp antydet”… Hun “indlogerede sig i et Hotel, som tilhører Hertugen af Torlonia, og som hun for to Maaneders Afbenyttelse maatte betale med 25000 Specier”… “I Gaar Morges bortdrog hun som en straalende Komet med en lang Hale af glimrende Ekvipager efter sig”.

Last updated 04.03.2016