The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1829

At Bødtcher er tekstens ophavsmand fremgår af Barfod, op. cit.

Last updated 04.03.2016