The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.4.1833

Thorvaldsen havde tidligt i sin karriere besluttet at ville bo og arbejde i Rom – ikke København, jf. artiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Last updated 29.02.2016