The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1875 (1833-34)

[1875-udgiverens note i teksten:]
Denne Statue i Vaticanet saavelsom den mediceiske Venus i Florents ansees for at være et Product af en Renaissancetid, som efter en Afbrydelse af en 150 Aar efter Lycippus frembrød for Kunsten. Men dette Kunstens andet Liv (Gjenfødelse), bemærker Ampère, er ikke som Menneskets andet Liv (det nye Menneskes Liv). Det er altid mere ufuldkomment end det første. Træet, som skyder igjen, reiser sig ikke saa høit, som før det var kappet. Winkelmann, som udgyder sig i ubegrændset Begeistring over den belvederiske Apollo, kjendte ikke de fortrinligste Værker af den græske Kunsts første Liv (fra Parthenon).

Last updated 08.02.2016