The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.3.1821

Den østrigske officer Franz von Koller (1767-1826), som bl.a. andet var generaladjudant hos Karl Philipp von Schwarzenberg.

Last updated 05.02.2016