The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.3.1821

Den omtalte Fl. von der Meden, der synes at være rejst hjem til Hamburg under akutte omstændigheder, måske en brudt relation, er p.t. ikke identificeret, men von der Meden var en stor købmandsslægt i Hamburg. “Kunne man dog blot også ryste sine forhold sådan af sig”, tilføjer Caspers og understreger på den måde, at hun ikke selv så sig i stand til det. Se hertil Caspers’ biografi.

Last updated 05.02.2016