The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.2.1832

Nærmere bestemt Peter, jf. A86 og Paulus, jf. A103, jf. Thiele, op. cit., p. 464.
Thorvaldsen havde tilsyneladende igangsat marmorhugningen af de tolv apostle for egen regning, men endnu ikke truffet en beslutning om, hvor de skulle opstilles, jf. Thorvaldsen-kronologien Antagelig 1831-1832.

Last updated 03.02.2016