The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Danish Prometeus

[Forfatterens note i teksten] Thorvaldsens Brevarkiv Mappe 32, nr. 65. Noderne er ikke i Donizettis håndskrift. The chairman of The Donizetti Society, Alexander Weatherson har ydet stor hjælp under artiklens udarbejdelse.

Last updated 25.01.2016