The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Selfportraits of Thorvaldsen

[Forfatterens note i teksten] Memoirer og Breve udgivne af Julius Clausen og P.Fr. Rist. VI. Portrætmalerens Dagbog 1793-1795, København 1907, p. 121.

Last updated 16.12.2015