The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1813

Motiver fra Apollon templet ved Phigaleia (idag ved Bassae). Templet blev genopdaget i 1765 og de første udgravninger foretaget 1812. Ved udgravningen fandtes en frise med basrelieffer. Frisen med motiver af blandt andet Kentaurslaget blev i 1814 solgt til British Museum. Se evt. disse ældre fotografier af frisen.

Last updated 13.03.2008