The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1813

Postvæsnet havde faste afgangsdage og -tider for brevafsendelse. Derfor kunne det undertiden betale sig selv at fragte et brev med og så afsende det fra en større bys mere regelmæssige postbefordring. Se evt. referenceartiklerne om postekspeditionstider og datidens postvæsen.

Last updated 07.01.2013