The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Motive "The Night" in Villa Montalto in Frascati

[Forfatterens note i teksten] Zoëgas Beskrivelse findes i en paa Tysk skrevet Dagbog over Vandringer i Roms Omegn September 1803, hvortil hører et særskilt Blad paa Italiensk med den poetiske Skildring (Kgl. Bibl. Ny kgl. Samling fol. 357b, V Læg 1, VI Læg 8a), aftrykt Welcker: Zoëgas Leben, Halle a. S. 1912, II, p. 157 f. (VI er skænket til det kgl. Bibl. Af Thorvaldsen selv). – F. Bruns besøg: L. Bobé: Frederikke Brun, 1910, p. 141.

Last updated 24.11.2015