The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Før 8.8.1833

Denne er fejlagtigt nedskrevet af koncipisten, jf. fortegnelsen “Nota” af før august 1833.

Last updated 16.11.2015