The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Funerary Monument for Arthur Potočki

[Forfatterens note i teksten] Det var Thorvaldsen selv, der i et brev fra 1822, hvori han besvarede general Mokronowskis enkes henvendelse om monumentet, foreslog en marmorsarkofag, smykket med relieffer, hvorpå den afdøde skulde hvile som i dyb søvn. Se derom Thiele, Op. cit., III, p.153 f. Om general Mokronowski og Poniatowski-monumentet, se Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1952, passim.

Last updated 11.11.2015