The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Funerary Monument for Arthur Potočki

[Forfatterens note i teksten] Mappe 18, 1833, nr. 118. Brevet er formentlig skrevet i 1832. I alle de her aftrykte dokumenter er den originale retskrivning bibeholdt.

Last updated 11.11.2015