The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 25.4. og senest 9.9.1839

I den endelige kvittering af 9.9.1839 og Eckersbergs dagbog, op. cit., bd. 2, p. 840, angives beløbet som 80 rigsbankdaler. Dermed må Eckersberg i nærværende brev have opgivet prisen i specier efter den gamle møntenhed (dvs. før møntkollapset i 1813) og mene Rigsdaler Specie, jf. referenceartiklen Møntenheder. Sølvindholdet var netop halveret i de nye rigsbankdaler ift. de ældre rigsdaler specier.

Last updated 11.11.2015