The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.7.1827

Franziska Stading var hofsanger i Stockholm fra 1788-1806.

Last updated 23.10.2015