The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on After 11.10.1818

Argus-uhyre beskrives oftest med kun 100 øjne.
Meningen med denne linje er, at kunsten – i form af Thorvaldsens Merkur – får alverdens kløgt – i form af Argus-uhyret – til at falde i søvn.

Last updated 25.09.2015