The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on After 11.10.1818

Grundtemaet i denne digteriske beskrivelse af statuerne i Thorvaldsens værksted synes at være, at de græske guder viser sig for betragteren som i “Drømme fra det Fjerne”, som Ingemann siger i næstsidste strofe nedenfor. De græske guder er minder om en hedensk fortid, de dukker op af “Tidens dunkle Strømme”.

Last updated 23.09.2015