The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.10.1803

Stanleys alvorlige gigtsygdom havde især angrebet hans hænder og fødder. Se fx hans beskrivelse af sin sygdom i indberetning af 27.3.1804 til Kunstakademiet, i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, fotokopi i Thorvaldsens Museums arkiv.

Last updated 27.02.2008