The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on After 11.10.1818

Beskrivelsen nedenfor gør det klart, at der er tale om Thorvaldsens relief Kvinderne ved graven, der blev udført sommeren 1817, men som ikke længere findes.
Relieffet kendes bl.a. fra tegningen D154.

Last updated 17.09.2015