The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on After 11.10.1818

Denne strofe refererer til Thorvaldsens relief Kvinderne ved graven, sommeren 1817, som ikke længere findes.
Relieffet kendes i dag bl.a. fra tegningen D154.

Last updated 25.09.2015