The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.1.1819

Den omtalte Tobie er endnu ikke nærmere identificeret, men synes at have været en tidligere flamme, som Caspers havde mistet betagelsen af pga. hans melankoli.

Last updated 16.09.2015