The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.1.1819

Dvs. Apollon Belvedere. Denne vidt berømte statue, en romersk kopi fra ca. 130 e.Kr. af en forsvundet græsk skulptur af Leochares fra ca. 350-325 f.Kr., var blevet taget som krigsbytte af Napoleon 1. i 1796 og stod på Louvre fra 1798, men på brevskrivningstidspunktet var den netop blevet repatrieret til Italien og geninstalleret i Vatikanmuseet efter Napoleons fald i 1815.

Last updated 17.09.2015