The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on July 1817

[Barfods note i teksten:]
„Et saadant Antal kan man vistnok antage, at der aarligen afsættes” (Thiele, II, 170).

Last updated 15.09.2015