The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.3.1842

Se Møstings brev af 1.8.1829, hvor han første gang beder om, at ridderkorset returneres.

Last updated 01.09.2015