The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Februar-december 1826

Dvs. Bruuns hovedværk Précis de la géographie universelle, der udkom i otte bind 1812-1829. Skønt Bruun lover Thorvaldsen en rosende omtale i hans bredt anlagte geografiske beskrivelse af Europas lande, så blev det ikke til noget, muligvis pga. Bruuns død samme år, som dette brev blev skrevet. De sidste to bind af Bruuns “geografi” udkom posthumt 1827-28, og Thorvaldsen er hverken nævnt under beskrivelsen af Kirkestaten i vol. VII, p. 652ff. eller af Danmark i vol. VIII, p. 780-810.

Last updated 29.07.2008