The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Baptismal Font to Brahetrolleborg Church

Cf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skiönne Kunster udstillede Kunstværker [List of Artworks Exhibited by the Royal Academy of Fine Arts], Copenhagen 1830.

Last updated 19.10.2014