The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.4.1843

Richardts maleri, hvorpå både Thorvaldsen og Adelgunde Vogt, jf. nedenfor, var afbildet, kendes ikke længere. Som Forposten fortæller i det følgende, udviskede Thorvaldsen sin egen figur og ødelagde dermed maleriet. Historien synes at være sand, selvom det ikke sikkert kan afgøres.
Der kendes et andet Richardt-maleri fra Thorvaldsens værksted, som billedhuggeren erhvervede til sin samling, se B285, men her ser man ham kun alene.

Last updated 17.07.2015