The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1837

[Forfatterens note i teksten]

Hvilket rigt Stof saavel for Maleren som Billedhuggeren frembyder ikke Øehlenschlägers: “Nordens Guder”, og hans andre, paa Mythologi og Oldhistorie grundede Værker.

Last updated 03.07.2015