The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.5.1803

Dvs. snilde minister = snilde gesandt. Adjektivet snild har mange positive betydninger, som Stanley trækker på her som fx dygtig, kløgtig, opvakt, elskværdig, rar, sød, venlig o.a., se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 30.07.2008