The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.5.1803

Dvs. det årlige rejsestipendium fra Kunstakademiet, der beløb sig til 400 rigsdaler.

Last updated 25.01.2008