The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.5.1803

Den dansk-engelske billedhugger og professor ved Kunstakademiet C.F. Stanley og Marie Adrienne, f. Courtonne (ca. 1736-1825). Brevet fra forældrene må bl.a. have rummet de nyheder fra kunstkredsene i København, som Stanley nedenfor refererer.

Last updated 21.02.2008