The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 29.4.1818

På Trajansøjlen er de skæggede dakere afbildet i draperede kofter med bælte om livet. Trajansøjlen er en marmorsøjle, rejst 113 e.Kr. i Rom til ære for kejser Trajan (ca. 53-117). Søjlens relieffer viser Trajans felttog mod dakerne.

Last updated 26.05.2015