The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.3.1826

Som det fremgår af det følgende, var Ludwig 1. af Bayern en stor beundrer af Thorvaldsens værker og afgav mange bestillinger hos billedhuggeren.

Last updated 24.03.2015