The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.3.1826

Dvs. Arveprins Frederiks palæ, nu Christian 8.s palæ, Amalienborg.
Thorvaldsen arbejdede på følgende værker i palæet: Statuerne Euterpe, jf. A757, og Terpsichore, jf. A758, reliefferne Årets tider, jf. Dep.21, Døgnets tider, jf. Dep.22, og endvidere statuer af to kvindelige figurer, formodentlig muser, der ikke omtales i det følgende.
Se også brev af 5.1.1795 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet.

Last updated 23.03.2015