The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.3.1826

Dvs. forslág i betydningen, at noget er drøjt eller strækker særlig langt. Se Ordbog over det danske Sprog.
Meningen er med andre ord, at værdien af den danske kurantmønt var forholdsvis høj i Rom, da Thorvaldsen ankom i 1797, men allerede omkring år 1800 var konjunkturerne helt anderledes. Thorvaldsen omtaler den nyindtrådte dyrtid i sit brev af 4.4.1800 til Abildgaard.
Se også referenceartiklen Priseksempler.

Last updated 23.03.2015